FotoOVER ONS - DE MOTORTASSENSHOP.NL
 

Algemeen


De motortassenshop, gevestigd in Wijk en Aalburg, maakt en verkoopt een breed assortiment aan motortassen. De productie wordt zowel door de motortassenshop zelf als in samenwerking met een gespecialiseerd leerbedrijf uitgevoerd. Het gehele assortiment is in basis altijd op voorraad. Speciale uitvoeringen en tassen in speciale kleuren leer vergen een geringe levertijd.
Naast het leveren van motortassen uit het assortiment of als custommade artikel, wil de Motortassenshop gaarne  bijdragen aan een fraaie en veilige montage aan de betreffende motoren van alle voorkomende merken. Dit betekent dat de Motortassenshop ook de afstandhouders levert die meestal noodzakelijk zijn voor een veilige montage en indien de klant dat wenst kan de Motortassenshop een montagebedrijf inschakelen of ernaar door verwijzen.  Bij enkele motortypes, meestal van oudere productiejaren, is geen afstandhouder te leveren. In deze gevallen kan het montagebedrijf een passende oplossing maken als de motor daar enige dagen kan blijven.

Adres:
Motortassenshop
Maasdijk 69
4261 AD Wijk en Aalburg
Tel: 0614765134  -  00310614765134
Email:info@motortassenshop.nl
         :pvdh44@ziggo.nl (privé)

 

Overige onderwerpen


- Prijzen
Alle genoemde prijzen zijn inclusief btw en exclusief portokosten. 

- Portokosten
De Portokosten worden aan het factuurbedrag toegevoegd. De hoogte wordt bepaald aan de hand van de geldende POSTNL tarieven voor het betreffende land.

- Betaalmogelijkheden


De Motortassenshop heeft ervoor gekozen om betaalmogelijkheden te laten lopen via Omnikassa van de Rabobank. Hier kan betaald worden met IDEAL. of overmaken Voor onze  Belgische klanten is dat Bancontact.

Naast een betaling via de bank kan ook betaald worden via PayPal. Zij hebben hun eigen systeem en voor klanten met een PayPal account is dit een hele makkelijke manier van betalen, met name voor het doen van aankopen vanuit het buitenland. Daarnaast kunt u via Paypal ook betalen met zowel Mastercard als Visa.


-Afleveren
 
De door u bestelde artikelen worden door ons verstuurd met Postnl.nl. De levertijd ligt voor Nederland op gemiddeld 3 werkdagen.
U krijgt van ons:

  1. Opdrachtbevestiging zodra uw betaling is ontvangen
  2. Gelijktijdig met het verzenden van uw bestelling, een factuur per email
  3. Een bericht dat uw bestelling is verzonden.
Uiteraard wordt er pas uitgeleverd als de betaling bij ons is bijgeschreven.
Als u gebruik maakt van betalen via Ideal of Paypal (ook Mastercard en Visa) dan is uw betaling per direct bij ons binnen en kunnen wij ook direct de bestelling gaan afhandelen.

-Afhalen
Maak met ons een afspraak om uw bestelling bij ons op te halen. 0614765134

-Klantenservice

Bij Motortassenshop.nl kunt u rekenen op snelle, directe en persoonlijke service.
Wij zijn berijkbaar per email. Uw vragen, opmerkingen etc... worden dagelijks beantwoord. En !!!!!

u kunt altijd bellen 24/7 0614765134 – 0031614765134
-Garantie

Al onze goederen zijn kwaliteitsproducten en worden gecontroleerd voor verzending. Als naar uw mening desondanks de artikelen bij aflevering of kort daarna gebreken vertonen, neem dan contact met ons op via contact op onze website. U dient altijd het ordernummer te vermelden en de klacht duidelijk te omschrijven om de afhandeling niet onnodig te vertragen.
Uw gegronde klacht wordt spoedig afgehandeld..

-Zichttermijn
 
Voor al uw aankopen geldt een zichttermijn van 14 dagen volgens het Europees recht, tenzij dit bij het aanbod is uitgesloten. In deze periode kunt u uw bestelling ongebruikt, onbeschadigd en compleet terugsturen.
Wij behouden ons het recht voor om in geval van door u veroorzaakte schade aan geretourneerde artikelen eventuele kosten in rekening te brengen.
Na het verstrijken van de zichttermijn wordt de koopovereenkomst een feit.

- Algemene leveringsvoorwaarden 

01. Afspraken
02. Afleveren
03. Prijzen
04. Zichttermijn/afkoelingsperiode algemeen
05. Gegevensbeheer
06. Garantie Algemeen
07. Privacy en Veilig winkelen
08. Overeenkomst
09. Afbeeldingen en specificaties
10. Overmacht
11. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

1. Afspraken
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Motortassenshop.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de levering - en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Motortassenshop behoudt zich het recht voor haar levering - en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.3 Motortassenshop garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2. Afleveren
2.1 Onze artikelen worden geleverd door heel Nederland. Indien onverhoeds een artikel niet uitleverbaar is, wordt met u contact opgenomen voor overleg.
2.2 De levertijd bedraagt globaal 3 werkdagen, volgend op de dag dat de betaling bij ons binnen is. Motortassenshop zal de leveringstermijn vermelden indien deze afwijkt van de norm. In geval de overeengekomen leveringstermijn langer dan 14 dagen wordt overschreden en wordt veroorzaakt door derden, dan heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden en worden eventuele gedane betalingen binnen 14 dagen aan de koper terugbetaald.
2.3 Alle op de website genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

3. Prijzen
3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
3.2 Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van druk - en zetfouten. Voor de gevolgen van druk - en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.3 Alle prijzen op de site zijn inclusief 21% BTW. Uw rekening geeft altijd het juiste eindbedrag.

4. Zichttermijn/afkoelingsperiode algemeen
Het Europese recht beschrijft een zichttermijn van 14 werkdagen voor bepaalde wijze van aankopen doen. Na het verlopen van die termijn wordt de koopovereenkomst een feit. Wij hanteren duidelijke regels voor een zichttermijn en het recht van retour. Dit betreft de staat waarin het artikel zich bevindt; de originele verpakking in zeer goede staat noodzakelijk voor de retourzending en het doorberekenen van de gemaakte kosten, waaronder porto - vrachtkosten en administratieve - en distributiekosten. Volkomen los hiervan staat uw recht op garantie dat behandeld wordt in punt 6.
4.1 Indien een klant zijn levering in aanmerking wil laten komen voor retour, dient hij zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 dagen na levering via het Klantenservice systeem hiervan melding te doen en binnen de dezelfde termijn te retourneren. Binnen 14 dagen zal ,onder restrictie en verrekening van de punten vermeld onder 4, 4.2 en 4.3, terugbetalingen worden verricht.
4.2 Er bestaat geen aanspraak op terugbetaling als het product is gebruikt en/of is beschadigd of de bestelling geopend en/of niet in de originele verpakking wordt geretourneerd.
4.3 De gemaakte kosten worden verrekend met de terugbetaling.

5. Gegevensbeheer
5.1 Indien u een bestelling plaatst bij Motortassenshop dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Motortassenshop. Motortassenshop houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.
5.2 Motortassenshop respecteert de privacy van de gebruikers van de website en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
5.3 Motortassenshop maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

6. Garantie - algemeen
6.1 Motortassenshop garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.
6.2 Aanspraak op garantie vervalt indien andere dan de door de fabrikant aangewezen service/reparatiediensten herstel - of andere werkzaamheden aan het product hebben gepleegd. Evenzo vervalt de garantie indien goederen op foutieve wijze zijn gebruikt of behandeld. Schade aan goederen, toegebracht door onoordeelkundig/nalatig handelen worden door Motortassenshop niet voor vergoeding in behandeling genomen.

7. Privacy en Veilig winkelen
7.1 Om uw gegevens te beschermen hanteren wij een privacy - code. Uw gegevens worden niet verkocht of weggegeven aan derden en worden slechts gebruikt om de bestelde goederen te leveren.
7.2 Als u via Motortassenshop koopt, koopt u veilig en vertrouwd. Wij zorgen voor absolute privacy. U kunt een opdracht bevestiging met alle gemaakte afspraken en factuurgegevens uitprinten en u krijgt een digitale opdrachtbevestiging met alle factuurgegevens en het totale factuurbedrag. We leveren pas uit als de betaling geregeld is. Uw betalingsbewijs is hard en wij moeten in geval van een meningsverschil aantonen dat wij u geleverd hebben.

8. Overeenkomst
8.1 Een overeenkomst tussen Motortassenshop en een klant komt tot stand nadat een bestelling door Motortassenshop is bevestigd en Motortassenshop heeft kunnen controleren of de opdracht uitvoerbaar is.
8.2 Motortassenshop behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied na vooruitbetaling.
8.3 Het eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, op basis van de gesloten overeenkomst(en).

9. Afbeeldingen en specificaties
9.1 Alle afbeeldingen; foto's, tekeningen etc. en (technische) specificaties; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren etc. op de website van Motortassenshop gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

10. Overmacht
10.1 Motortassenshop is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, als mede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Motortassenshop. Als mede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp - of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
10.3 Motortassenshop behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Motortassenshop gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

11. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
11.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
11.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Motortassenshop en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Den Bosch kennis, tenzij Motortassenshop er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.